Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.           X ZAMKNIJ

Promocja! ZESTAW: Puszcza Knyszyńska. Część wschodnia + Siemianówka. Zestaw 2 map turystycznych 1:50 000. :: 19,00 zł ::.
Witamy w Internetowej Księgarni Turystycznej MAPY

Nasza księgarnia funkcjonuje jako księgarnia stacjonarna (od 30 lat). Od 2 listopada 2023 r. funkcjonujemy w Warszawie, na stacji Metra M1, Ratusz Arsenał, lokal 001 w pasażu handlowym.
Na bazie księgarni stacjonarnej istnieje księgarnia internetowa. Stale poszerzamy asortyment w księgarni internetowej, by mogli Państwo znaleźć interesujące produkty.


Aby złożyć zamówienie wystarczy aktywny e-mail, bez konieczności rejestracji.

Jeśli brakuje na stronie sklepu potrzebnej mapy lub przewodnika, bardzo możliwe, że jest dostępny w sklepie, na półce. Zawsze warto zapytać, np. pisząc na adres mapy@td.com.pl lub kontaktując się telefonicznie tel. 601 850 446 lub przez GG 2525794.

Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań i zakupów!
Towar dnia
Słowacki Raj. Przewodnik
33,00 zł
31,00 zł
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Sonda
WAKACJE - gdzie w tym roku?
Polska
Europa
Świat
Wszystkich głosów: 1134


Pokaż wyniki
Aktualności
Nowa lokalizacja Księgarni

Od 2 listopada zapraszamy do nowej lokalizacji naszej Księgarni MAPY.

Warszawa, Metro M1, Ratusz Arsenał, lok. 001, wejście od ul. Długiej.

Księgarnia przy ul. Lipowej jest już zamnkięta.

Wiadomość z dnia: 18-10-2023
Konkurs: Podróż z przewodnikiem

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie: Podróż z przewodnikiem
opublikowanym na facebook

https://www.facebook.com/MAPY.Ksiegarnia.


Konkurs: Podróż z przewodnikiem!


Aby zawalczyć o nagrody  wystarczy:
1. Polubić post. 
2. Rozwinąć myśl "Zwiedzam Polskę i świat z tradycyjnymi przewodnikami, dlatego że..." w komentarzu pod postem konkursowym. 
3. Udostępnić post konkursowy na swoim profilu. 
Konkurs trwa do 30 września, po tym czasie wybierzemy najlepsze komentarze i wyłonimy 3 zwycięzców! 

Dla zwycięzców zestaw 3 przewodników wydawnictwa TD MAPY.


REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU Z DNIA 14.08.2023

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”) jest TD MAPY.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

8. Konkurs jest prowadzony na stronie MAPY Księgarnia Turystyczna (zwanej dalej “Fanpage”).

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a)      jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b)      zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c)      wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d)     zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

e)      wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f)       jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrodę – dla 3 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą jest zestaw 3 przewodników wydawnictwa TD MAPY, do wyboru po 1 przewodniku z każdej grupy:

·         grupa 1:

o   Słowacki Raj

o   Mała Fatra

·         grupa 2:

o   Malta

o   Kreta

·         grupa 3:

o   Puszcza Białowieska

o   Suwalszczyzna

o   Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu MAPY Księgarnia Turystyczna.

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy”) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www. facebook.com/MAPY.Ksiegarnia.

2. Konkurs trwa od dnia 14.08.2023 godz. 14:00 do 30.09.2023 godz. 23:59.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook na profilu
Organizatora pod adresem https://www. facebook.com/MAPY.Ksiegarnia.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a)      Polubienie postu konkursowego.

b)      Rozwinięcie myśli „Zwiedzam Polskę i świat z tradycyjnymi przewodnikami dlatego, że...” w komentarzu pod postem.

c)      Udostępnienie postu konkursowego na swoim profilu.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www. facebook.com/MAPY.Ksiegarnia.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www. facebook.com/MAPY.Ksiegarnia.

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na fanpage – MAPY Księgarnia Turystyczna wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a)      imię i nazwisko

b)      adres korespondencyjny

c)      numer telefonu

d)     adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Utrata przez uczestnika prawa do nagrody, o której jest mowa w ust. 8, przechodzi na kolejną osobę wskazaną przez komisję.

10. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

11. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka kurierska/pocztowa/paczkomat na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 7. KOMISJA KONKURSOWA

1. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli
MAPY Księgarnia Turystyczna

2. Prace zostaną ocenione pod względem:

a)      atrakcyjności treści,

b)      poprawności merytorycznej.

3. Skład Komisji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a)      zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b)      podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c)      podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d)     ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e)      tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a)      kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b)      korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

§ 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 

6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.08.2023 r. i obowiązuje do 30.09.2023 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 Wiadomość z dnia: 14-08-2023
Promocja Czytelnictwa: O fotografii


Spotkanie z czytelnikami

Fotorelacja ze spotkania:

Wiadomość z dnia: 19-11-2022
Konkurs na naszej stronie Facebooka - zapraszamy do udziału!

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE! 

Na naszej stronie księgarni uruchomiliśmy konkurs: Za co kochasz Podlasie?

Za co kochasz PODLASIE?

https://www.facebook.com/MAPY.Ksiegarnia


Nagrodami są zestawy map z Podlasia naszego wydawnictwa TD MAPY.

Konkurs trwa do 15 sierpnia, szczegóły na stronie Facebooka.


Wiadomość z dnia: 18-07-2022
W ofercie mamy nowe mapy topograficzne 1:10 000

W ofercie mamy nowe mapy torpograficzne w skali 1:10 000 z serii BDOT10k.
Mapy na zamówienie, przed złożeniem zamówienia, proszę określić jaki obszar maja obejmować - można skorzystać z formularza zapytania na dole strony.

Więcej szczegółów w opisie tytułu:

Mapa topograficzna 1:10 000 BDOT10k

https://www.mapy.bialystok.pl/p6310,mapa-topograficzna-1-10-000-bdot10k-arkusz.html

Zapraszamy do składania zamówień.
omagamy w doborze odpowiedniego arkusza.

Wiadomość z dnia: 07-07-2022
Zapraszamy w godz. 10-16, w soboty w godz. 10-14.

Zapraszamy w godz. 10-16, w soboty w godz. 10-14.

Wiadomość z dnia: 07-07-2022
Zapraszamy 2 maja

Zapraszamy do księgarni w dniu 2 maja w godz. 11-16:30.

Wiadomość z dnia: 02-05-2022
Godziny otwarcia Księgarni

Zapraszamy do Księgarni w dni robocze w godz. 11-16.

Wiadomość z dnia: 07-02-2022
Zestawy map i przewodników wydawnictwa TD MAPY w promocyjnych cenach!

Polska północno-wschodnia zaprasza!

TD MAPY proponuje zestawy map i przewodników w promocyjnych cenach.
Od Suwalszczyzny po okolice Warszawy, od Warmii i Mazur po Podlaski Przełom Bugu.


ATRAKCJE
Parki narodowe: Biebrzański PN, Wigierski PN, Białowieski PN, Narwiański PN.
Parki krajobrazowe: Suwalski PK, Łomżyński PK Doliny Narwi, Nadbużański PK, PK Podlaski Przełom Bugu, PK Puszczy Knyszyńskiej.
Szlaki kajakowe: Krutynia, Rospuda, Narew, Biebrza, Bug, Czarna Hańcza.

PRZEWODNIKI:Wiadomość z dnia: 07-07-2020
Zniżka na komplety map topograficznych UTM

Do odwołania zniżka
 
na komplety 5 i 10 map topograficznych UTM w skali 1:50 000:
 
 
Wybierz godła map, które Ciebie interesują (wykazy znajdują się w poszczególnych województwach):
 
 
Wybierz komplet 5 lub 10 map, w uwagach podczas składania zamówienie podaj godła wybranych map.
 
Jeśli mapa ma być wysłana w rulonie (arkusz mapy bez zagięć), dopisz to również w uwagach.
 
Mapy topograficzne wysyłamy wyłącznie na przedpłatę (zwykły przelew lub płatność online za pośrednictwem dotpay lup paypal) - mapy na zamówienie - mapy niewadliwe nie podlegają zwrotowi.
 
Jeśli masz problem z dobraniem arkusza, lub potrzebujesz sprawdzić daną miejscowość, napisz do nas - mapy(at)td.com.pl lub zadzwoń tel. 601 850 446.

 
 
 
Zapraszamy do zakupów.


Wiadomość z dnia: 25-04-2020
Strona: [1] 2 / 2
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
GG
Zadaj pytanie on-line
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Waluta
Język
polskiEnglish
Ostatnio oglądane
Porównywarka
Wybierz produkty do porównania
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
PŁATNOŚCI ONLINE
dotPAY
19796949
Księgarnia dla turystów i obieżyświatów!
Dziś jest: 2024-06-15 23:12
Data Ostatniej Aktualizacji: 20.10.2023
© MAPY Internetowa Księgarnia Turystyczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.